पत्र पठाउँदा खामको बाहिर टाँस्ने त्यस देशको राष्ट्रियता झल्काउने तस्वीर अङ्कीत गरिएको स्टीकरलाई हुलाक टिकट भनिन्छ। यसमा विभिन्न रकम उल्खेख गरिएको हुन्‍छ।