हिउँ बादलबाट बर्सिएको वा खसेको बरफको गुच्छा हो । बादलबाट हिउँ वर्षा हुने वा खस्ने कार्यलाईहिमपात भनिन्छ ।


सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्