हाङ्साम साम्यो

हाङ्साम साम्यो लाई अर्को भासम किराँत धर्म पनि भनिन्छ।

सम्बन्धित लेखहरुसम्पादन