हाकुपतासि, कालोमा रातो रङको पारी भएको नेवाः लिबाज हो।

भाषिकासम्पादन

स्तरीय नेपालभाषा हिज्जे अनुसार 'हाकुपतासि' लेखिएतापनि यसलाई ललितपुर र काठमाडौँमा 'हाकुपर्सि' पनि भनिन्छ भने भक्तपुरमा 'हाकुप्रासि' पनि भनिन्छ।