हरित गोत्र

(हरित बाट पठाईएको)

हरित नेपाल, भारत तथा अन्य स्थानहरूमा बसोबास गर्ने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको गोत्र हो।


हरित गोत्र अन्तर्गत पर्ने थरहरुसम्पादन