स्मार्टवाच

स्मार्टवाच हत्केलामा बाध्ने यस्तो कम्प्युटराईज घडी हो जस्लेको घडी पला देखाउनुको साथ साथै पात्रो, खेल तथा अन्य मनोरञ्जनका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउदछ । हालको स्मार्टवाचहरू स्मार्टफोनसँग आवध्द रहने गरी तयार गरिएको छ जसले गर्दा स्मार्टफोनमा रहेको सामग्रीहरू तथा महत्त्वपूर्ण कुराहरू स्मार्टवाचबाट नै नियन्त्रित गर्न सकिन्छ ।

सामसङ स्मार्टवाच
पेब्बल स्मार्टवाच, २०१३

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाहिरी कडीहरूसम्पादन