सोली तरल पदार्थलाई सानो मुख भएको भाँडामा राख्न प्रयोगगरिने ढुङ्ग्रो हो ।

भान्सामा प्रयोग गरिने सोलि