नेपालमा बसोबास गर्ने एक जातीको एक थर।


कौशिक गोत्र मा प्रद्छन, सुनार,विस्वाकर्मा,बि.क