पूर्वी नेपालको धरान (नगरपालिका)को उत्तर तथा पश्चिम सीमामा बग्ने नदी | यस नदीले धरान र विष्णुपादुका गा.वि.सलाई छुट्टाउछ |