सन्तुलित एकता पार्टी

सन्तुलित एकता पार्टी (Moderata Samlingspartiet) स्विडेनका एउटा राजनीतिक दल हो | दल १९०४मा स्थापना गरियो | फ्रेद्रिक रैन्फेल्ट दलको अध्यक्ष हो | २००६ संसदीय निर्वाचनमा दलले १४५६०१४ मतहरू (२६.२३% , ९७ क्षेत्रहरू) पायो | युरोपेली संसदमा यो दलको ४ सदस्य छन्।

सन्तुलित युवा सङ्घ दलको युवा सङ्गठन हो |

सम्बन्धहरू सम्पादन