संवाद सम्मान-२००९


यो लेख वा खण्डले कुनै श्रोत खुलाएको छैन।
कृपया यो लेख सुधार्नभरपर्दो श्रोत खुलाएर सहयोग गरिदिनुहोला। (सहायता, संलग्न हुनुहोस्!)
श्रोत खुलाएर पुष्टि नगरिएका सामाग्रिलाई चुनौती गर्न वा हटाउन सकिने छ।

संवाद सम्मान हिन्दी ब्लग जगतको एउटा सम्मानित अनलाईन पुरस्कार हो। हिन्दीमा उत्कृष्ट ब्लग विश्लेषण हेतु रवीन्द्र प्रभातको संवाद डट कम द्वारा संवाद सम्मान-२००९ देखि सम्मानित ।