संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास सङ्गठन

युनिदो यक येस्तो सन्स्थ हो जसले विभिन्न देश्हरूको औद्द्योगिक बिकाश्मा सहयोग पुर्यौदै आयको छ।

United Nations Industrial Development Organization
चित्र:Unido logo.png
स्थापना1966 (converted to a specialized agency in 1985)
प्रकारUN specialized agency
कानुनी वैद्यताactive
वेबसाइटwww.unido.org