संयुक्त अधिराज्यका देशहरू

संयुक्त अधिराज्य इङ्ल्यान्ड, स्कटल्याण्ड, वेल्सउत्तरी आयरल्यान्ड समावेश छन्।

विशिष्टता सम्पादन गर्नुहोस्

Name Flag Population Area (km²) Pop. density
(per km²)
Capital
इङ्ल्यान्ड   ५३,०१२,४५६ १३०,३९५ ४०६.५५ लन्डन
स्कटल्याण्ड   ५,२९५,००० ७८,७७२ ६७.२२ एदिनबर्ग
वेल्स   ३,०६३,४५६ २०,७७९ १४७.४३43 कार्डिफ
उत्तरी आयरल्यान्ड None १,८१०,८६३3 १३,८४३ १३०.८१ बेल्फस्ट
संयुक्त अधिराज्य   ६३,१८१,७७५ २४३,७८९ २५९.१६ लन्डन