श्रोतमा कर कट्टी

भुक्तानीको श्रोतमा काटिने कर रकमलाई श्रोतमा कर कट्टी (अङ्ग्रेजी: Tax Deduction at Source (TDS)) भनिन्छ ।[१] श्रोतमा कर कट्टी आर्जन गर्दाको बखतमा कर तिर्ने (अङ्ग्रेजी: Pay As You Earn (PAYE)) अवधारणा अनुसार काटिने करको रकम हो ।

यस अवधारणा अनुसार करदातालाई एकै चोटी ठूलो करको भार पार्नुको साटो करदाताले आफुले आर्जन गर्दै जादाको बेलामा नै सानो सानो करको रकम भुक्तानी रकमबाट कट्टा गरी करदाताको तर्फबाट बुझाइन्छ भने करदाताको करको भार पनि विभिन्न भुक्तानीहरूमा विभाजन हुने हुनाले ठूलो कर रकम एकै पटक तिर्ने दायित्व पनि आई पर्दैन ।

श्रोतमा कर कट्टीको प्रकारसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

  1. आयकर ऐन, २०५८