शिराक प्रान्त

शिराक आर्मेनियाको एउटा प्रान्त हो। यसको जनसङ्ख्या २५७,२४२ छ। यो जनसङ्ख्या देशको कुल जनसङ्ख्याको ८.६% छ। यहाँको जनसङ्ख्या घनत्व ९६.०/km² (२४८.६/sq mi) छ। यहाँको राजधानी ग्युमरी हो।

आर्मेनियाको प्रान्त