शालिग्राम शिला पर्वत स्याञ्जा जिल्लाको बिचमा छ यहाँ धेरै पर्यटकहरू आउँछन्

चित्र:Shri Shaligram Shila.jpg
शालिग्राम शिला