मुख्य सूची खोल्नुहोस्

माछा, मासु ,अण्डा अादि नखाने। साग पात तथा त्यसका परिकार र दूध , दुधबाट बनेका परिकारहरु खाने।यसले शरिरलाई मानसाहरी भन्दा कम रोग लाग्छ।