व्यापारिक भवन

व्यापारिक भवन भन्नाले व्यापारिक प्रयोजनको भवन बुझिन्छ जसमा कार्यालय , पसलहरू गोदमहरू रहेका हुन्छन् |

व्यापारिक भवन

प्रकारसम्पादन

  1. कार्यालय भवन
  2. पसल तथा रेस्टुरेन्ट
  3. बहुपरिवार- अपार्टमेन्ट,
  4. अन्य-यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन