विष्णू गोत्र

विष्णू नेपाल, भारत तथा अन्य स्थानहरूमा बसोबास गर्ने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको गोत्र हो।

विष्णू गोत्र अन्तर्गत पर्ने थरहरुसम्पादन