"गुरुङ जाति" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

कुनै सम्पादन सारांश छैन्
चिनोहरू: मोबाइल सम्पादन मोबाइल वेब सम्पादन उन्नत मोबाइल सम्पादन
चिनोहरू: मोबाइल सम्पादन मोबाइल वेब सम्पादन उन्नत मोबाइल सम्पादन
 
गुरुङ जातिका बाजाहरू धेरै प्रकारका छन्। कोप्रे, तौँधू , छैँडू, घोरलसिँगी, धनुसारङ्गी, ङहा, खैँजडी, एकपाखे ङहा, छेँले, मादल उनीहरूले प्रयोग गर्ने गर्दछन्।<ref>{{वेब स्रोत|लेखक=|शीर्षक=गुरुङ|युआरएल=https://www.indigenousvoice.com/indigenous-peoples/4/gurung.html|कार्य=|प्रकाशक=इन्डिजिनियस भ्वाइस|वेबसाइट=|भाषा=नेपाली)|अभिलेखमिति=|अभिलेखयुआरएल=|मिति=|पहुँचमिति=२५ सेप्टेम्बर २०२१}}</ref>
 
==तमु (गुरुङ)का थर-उपथरहरू==
 
जब तमु उपथरहरूलाई नामपदको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तब ''मै'' प्रत्यय जोडिन्छ | (जस्तै: काजु = काजुमै) सबै तर ''त्हमै'', शक्ति भाकि खलक)लाई ङेमै वा कुटुम्मै, भनिन्छ ।त्हमैहरु भित्र पर्ने उपथरहरु एक अर्का सँग विवाह गर्न पाउँदैनन् तर ङेमैहरूले पाउँछन् ।
थरहरु:
{{div col|9}}
* काजु
* कली
*क्याङ्ग्री लेम
* कटक्युम
* कीतु
* कुम्हि
* कुप्चे लेम
* क्युबी
* क्यु
* केप्चे छैजै
* को
* क्रोबृजै
* कोकोर लेम
* कोय
* क्‍होली
* क्‍होके
* क्‍होला
* कौपोँ
* क्‍होताँ
* क्रोँम्छैँ
* कोम्जै कोन
* क्रोगीं
* क्रोजी
* क्रोंके प्‍हच्‍यु
* खक्‍यु
* खी
* खेलाग कोन
* गरब्‍ज
* ग्‍याल्‍दु क्‍ले
* घला
* घीम्रु
* घोमी
* ङवल कोन
* ङोचों
* ङोर ङोप्‍चै
* चाइमाइ
* च्‍हाक्‍लि
* चीम्‍मै
* च्‍युम्‍ही
* चुँगी
* चैबर
* चो
* चोक्‍म्‍ही
* चोम्रु
* चोलांग कोन
* च्‍यो प्‍हच्‍यु
* छ्‌युनी
* छेल्‍ये
* छै
* जरल
* जोब्रो कोन
* ट्‍हँगी
* टीते लेम
* टु क्‍ल्‍हेप्री
* टुचै लेम
* टुर
* टुट्‍
*ठोर
* गोन्‍टे
* ढीगुरे
* ढोर
* त्‍हार
* तगुँ
* तन्‍गी
* तक्रेँ प्‍हच्‍यु
* तक्रेँ कोन्‍मै
* तमे लेम्‍मै
* तङ्‍न
* तानेसी
* तील
* तीम
* तीम्‍जे कोन
*तीजु
* तम्‍जु क्‍ले
*त्‍हीदु
* तेगी
* तोम
* तोरका कोन
* तोल
* त्‍होर्जे
* तीलीज
* त्‍हीता
* थीम्‍चै
* दीने
* धींजे
* धीमा
* नथाने
* न्‍हान्‍सी
* नेगी
* नेप्‍ट
*प्‍हन्‍जो
* पल्‍जै प्‍हच्‍यु
* पाई
* प्‍ल्‍हे
* पोलो प्‍लो
* प्‍ल्‍हो
* प्‍ल्‍होन लेम
* प्‍लाजक कोन
* प्‍हुतुस
*प्रु
* पुचै
* प्‍ल्‍हेन्‍हाकी
* पुगी
* पुताल
* पेला
* प्‍हेब्रो
* पैँगी लेम
* पैँगो
* पैल्‍जो कोन
*पोले
* पोम
* पोजो
* प्रोँगी
* प्रजु
* फच्‍चा
* फीब्रो
* बुच्‍हा
* फेवाली प्‍हच्‍यु
* बैया
* भाजय
* मरन्‍येली
* भाटले
* भरिन्‍याल
* मीगी
* म्‍ह्रु
* मैन
* म्‍होसी
* म्‍लो लेम
* म्‍लो कोन
* म्‍होज क्‍ले
* म्‍होज कोन
* म्‍हलु
* योज
* योल्‍जो
* र्‍हजो
* र्‍हन
* र्‍हुल
* र्‍हीला
* रिते
* रिचै
* रील्‍दे क्‍ले
* रग्‍मी
* रे रे
* लम्‍क्‍यु प्‍हच्‍यु
* ल्‍हयु
* ल्‍हेँगे
* ल्‍हेँगे कोन
* लेष्‍ये
* ल्‍हेयोन कोन
* लै
* ल्‍हेम्रो
* ल्‍होला
* ल्‍हों
* सम्‍री क्‍ले
* सरब्‍ज
* सत्‍हाक कोन
* सीन्‍जा
* सीनगु
* सुकु
* सेरङे
* सम्‍जे
*हर्बन गै कोन
* हुर्लु
* ह्युन्गी प्‍हच्‍यु
* आदी
* अथवा
* औंम रूप्‍चै
*इचौ
* उयु
* कारा प्‍हच्‍यु
*लनाछ
* भज्‍‍यु
* ख्युन
{{div col end}}
 
==सन्दर्भ सामग्री ==
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/1041123" बाट अनुप्रेषित