उपकरणहरू

विशेष उपकरणहरूको सूची तल दिइएकोछ प्रयोगकर्ताहरूले परिभाषाहरूमा जनाए अनुसार आफ्नो अभिरुचि पृष्ठमा, सक्रिय पार्न सक्नेछन्।। यस सिंहावलोकनले प्रणाली सन्देश पृष्ठ सजिलै प्राप्त गर्न सकिनेछ जसले प्रत्येक उपकरणको विवरण र कोडलाई परिभाषित गरेको छ।

सम्पादन उपकरणहरू    [स्रोत हेर्नुहोस्]

प्रदर्शन उपकरणहरू    [स्रोत हेर्नुहोस्]

भाषा उपकरणहरू    [स्रोत हेर्नुहोस्]

मोबाइल उपकरणहरू    [स्रोत हेर्नुहोस्]

स्तरीय उपकरणहरू    [स्रोत हेर्नुहोस्]

Maintenance and administration    [स्रोत हेर्नुहोस्]

अन्य उपकरणहरू    [स्रोत हेर्नुहोस्]

"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:Gadgets" बाट अनुप्रेषित