विशिष्टाद्वैत

रामानुजाचार्य

विशिष्टाद्वैत(English:Vishishtadvaita) (संस्कृत:विशिष्टाद्वैतवेदान्तः) श्रीसम्प्रदायका प्रवर्तक रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित एक वेदान्तदर्शन हो । यो आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदान्त दर्शन भन्दा भिन्न छ ।

रामानुजाचार्य

विशिष्टाद्वैतको सिद्धान्तसम्पादन


यो पनि हेर्नुहोससम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन