प्रदेश सभा को सदस्य (संक्षेप मा एमएलए) त्यो प्रतिनिधि हो जो कुनै निर्वाचन क्षेत्र को मतदाता द्वारा प्रदेश सभा (लेजिस्लेटिव एसेंबली) को चुनाव मा चुनिने गरिन्छ।