विद्युत-‍चुम्बकिय

विद्युत-चुम्वकिय विकिरण तरङ्गहरू विद्युतिय तरङ्ग र चुम्वकिय तरङ्गहरू एक आपसमा लम्ब रहि समायोजन भएर बनेका हुन्छन।