प्रमुख लेखनेटालिया प्रमुख लेख हो; यो लेख (वा यसको पछिल्लो संस्करण) यो विकिपिडिया समुदायद्वारा लखिएको उत्कृष्ट लेखहरू मध्ये एकको रूपमा पहिचान गरिएको छ। तथापि, यदि तपाईं यस लेखलाई उद्यतन वा सुधार गर्नसक्नुहुन्छ, भने कृपया गर्नुहोस्
फेब्रुअरी १८, २०२०प्रमुख लेख उम्मेदवारनिर्वाचित
"नेटालिया" पृष्ठमा फर्कनुहोस्।