वाग्ले

थर (Wagle)

वाग्ले नेपाल, भारत तथा अन्य स्थानहरूमा बसोबास गर्ने हिन्दू धर्मावलम्बी विशेषतया नेपालीहरूको थर हो।

पूर्वजसम्पादन

संख्यासम्पादन

वाग्लेले मान्ने विशेष पर्वहरूसम्पादन