वसन्तपुर दरबार क्षेत्र

वसन्तपुर दरबार क्षेत्र काठमाडौंमा अवस्थित मल्लकालिन दरबार क्षेत्र हो ।

वसन्तपुर दरवार क्षेत्र

इतिहास सम्पादन गर्नुहोस्

चित्र दीर्घा सम्पादन गर्नुहोस्

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्

बाह्य कडीहरू सम्पादन गर्नुहोस्