वसन्ततिलका छन्द

वसन्ततिलका छन्दमा १४वटा अक्षर् र ४वटा गणहरू हुन्छन। येसमा एक तगण,एक भगण,दुइ जगण,र दुइ गुरु हुन्छन।

वसन्ततिलका छन्दमा प्रयोग भएका गण र तिनीहरूको मात्रा येस प्रकार रहेका छन्। यसमा S को अभिप्राय दीर्घ अक्षर र । अभिप्राय को ह्रस्व अक्षर हुन्छ यहाँ S र । गरेर १४ वटा अक्षर छन जसमा ह्रस्व र दीर्घको क्रममा तल प्रस्टसँग बुझाउने प्रयास गरिएको छ ।

गण--
मात्रा-- ss। s।। ।s। ।s। s s

उदाहरणसम्पादन

संस्कृतमासम्पादन

संस्कृतमा यसको उदाहण यस प्रकार एकै श्लोकमा दिएको छ ।

उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः।

नेपालीमासम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन