वर्ग किलोमिटर भनेको अङ्ग्रेजीमा स्क्वायर किलोमिटर हो । यसले एउटा वर्गमा पर्ने किलोमिटरलाई जनाउँछ ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

सम्पादन गर्नुहोस्