मुख्य सूची खोल्नुहोस्

लुतो मानव शरीरको छालामा लाग्ने चर्मरोग हो। यो रोगमा छालामा साना साना फोका वा दागहरू देखिने र चिलाउने गर्छ।

'लुतो'
Image = Acarodermatitis Arm.jpg
वर्गीकरण एवं बाह्य साधन
लुतो
आईसीडी-१० B86.
आईसीडी- 133.0
डिज़ीज़-डीबी 11841
मेडलाइन प्लस 000830
ईमेडिसिन derm/382  emerg/517 ped/2047
एम.ईएसएच D012532

बच्ने उपायसम्पादन

लुतो बाट बच्ने उपायहरू यसप्रकार छन् । 1. दिनको १ पटक शरीर मिचेर नुहाउनु पर्छ । 2. डक्टरको सल्लाह बमोजिम अौषधि खानु पर्छ । 3. परिवारमा सबैलाई लुतो आएको छ कि छैन चेक गर्नुपर्नेछ । यदि भएको छ भने सो व्यक्तिलाई पनि उपचार गर्नुपर्नेछ ।

रोगको लक्षणसम्पादन

सावधानीसम्पादन

उपचारसम्पादन