लाप्चा जाति

लाप्चा जातिले चाप्राजङ-ढोल, पन्तोङपलित, निबि्रयूपलित, स्यूतपलित, टोक्रो, टोङबोक, साच्सङ, पटे, सोङतोङदार आदि लोकबाजाहरू प्रयोग गर्छन्।[१]

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

  1. "मुकारूङ बुलु, सीमित आदिवासी असीमित लोकबाजा, गोरखापत्र'", Gorkhapatra.org.np