लर्ड एजवेर डाइज अङ्ग्रेजी उपन्यासकार अगाथा क्रिस्टीद्वारा लिखित उपन्यास हो ।


सन्दर्भ सूची सम्पादन गर्नुहोस्