रेडियो एन्टेना


रेडियो एन्टेना विद्युतचुम्बकीय तरङ्गहरूलाई प्रेषण तथा प्राप्तगर्न प्रयोगगरिने उपकरण हो।

हिमालय टेलिभिजनले तरङ्ग सम्प्रेषणका लागि प्रयोग गरेको एन्टेना