रेखीय समीकरण

m ≠० स्वरूपको समीकरणलाई रेखीय समीकरण (Linear Equation) भनिन्छ । जस्तै: , आदिहरु रेखीय समीकरण हुन् ।

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन