राजकुमारी भन्नाले राजाको छोरी वा राजकुमारको स्त्री जातिलाई बुझाउँछ ।

राजकिय तथा विशिष्ट पदहरू
श्रीपेच
सम्राट
राजा
रानी
Grand Duke
Grand Prince
Archduke
Infante
राजकुमार
राजकुमारी
Marquis
Margrave
Count (or Earl)
Viscount
Baron
Freiherr
Baronet
Hereditary Knight
Ritter
Knight & Dame
Nobile, Lord, Edler von