रक्तदानको चित्ररेखा

रक्तदान भन्नाले कुनै मानिसले स्वेच्छाले आफ्नो रगत दान गर्नु लाई बुझाउँछ ।

सन्दर्भ सूचीसम्पादन

यो पनि पढ्नुहोससम्पादन