'साथी' कुनै व्यक्तिको साथमा रहने व्यक्ति हो। यो एक मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध हो। साथीसाथी वा एक अर्को व्यक्तिप्रतिको पारस्परिक आत्मीयता तथा मायाको सम्बन्धलाई 'मित्रता' भन्दछन्।


सन्दर्भ सामग्री साथी भनेको आफनो हरेक दु:ख र सुखमा साथ दिने व्यक्ति हो।

Edit by : Sandip CT,


Butwal, Rupandehi

बाह्य सूत्रसम्पादन