माग्देबर्ग

जर्मनीको एउटा राज्य सैक्सोनी-एन्हाल्टको राजधानी हो