मर्निङ, नुन एन्ड नाइट

मर्निङ, नुन एन्ड नाइट सिड्नी सेल्डनद्वारा लिखित चर्चित उपन्यास हो ।