मुख्य सूची खोल्नुहोस्

मताधिकार भनेर कुनै मतदान प्रकृयामा सहभागि भएर आफ्नो मत ब्यक्तगर्न पाउने अधिकारलाई बुझिन्छ ।