मकालु (स्पष्टता)

मकालु शब्दले निम्न कुराहरू बुझिन्छ।

  1. मकालु हिमाल
  1. संखुवासभा जिल्लाको मकालु गाविस