भारत सञ्चार निगम लिमिटेड

भारत सञ्चार निगम लिमिटेड भारतको सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी हो।