भविष्य

समय जुन अझै आउन बाँकी छ

भविष्य अर्थात अहिले सम्म न घटेको घटना। जुन घटना घटि सकेको छ त्यो समयलाई भूत वा अतित भन्छौं।

हेर्नुहोससम्पादन