भञ्ज्याङ भन्नाले पहाड वा पर्वत श्रृङ्खलाको बीचबाट वारि पारि आवत जावत गर्न सकिने होचो स्थान भन्ने बुझिन्छ।