मुख्य सूची खोल्नुहोस्
ब्रातिस्लाभा शहर

ब्रातिस्लाभा स्लोभाकियाको राजधानी शहर हो ।