मुख्य सूची खोल्नुहोस्

बुढी गण्डकी सप्तगण्डकी नदी प्रणालीको एक मुख्य सहायक नदी हो । यो नदी उत्तर पूर्वबाट आएर गण्डकी नदीमा मिसिन्छ ।

बुढीगण्डकी नदी
Sunrise, Manaslu.jpg
देशनेपाल
बेसिन सुविधाहरू
मुख्य स्रोत स्थलगण्डकी नदी
नदी प्रणालीगण्डकी नदी जल प्रवाह

सन्दर्भ सामग्रीसम्पादन