मुख्य सूची खोल्नुहोस्
बुडापेस्ट शहर

बुडापेस्ट हंगेरीको राजधानी शहर हो ।