ढङ्गाको सानो सानो कणलाई बालुवा भनिन्छ।

बालुवा

तस्वीरहरूसम्पादन