ढङ्गाको सानो सानो कणलाई बालुवा भनिन्छ।

बालुवा

तस्वीरहरू सम्पादन गर्नुहोस्