मुख्य सूची खोल्नुहोस्
बालुवा


ढङ्गाको सानो सानो कणलाई बालुवा भनिन्छ।