बहिरोपना भन्नाले आंशिक वा पूर्ण रूपमा श्रवणशक्ति गुमाउनुलाई बुझिन्छ ।

बहिरोपना
विभाग:ओटोल्यारिंजियोलोजी Edit this on Wikidata