बन्ध्याकरण

बन्ध्याकरण सर्जरीको माध्यमबाट मानिस वा अन्य जनावरको प्रजनन् क्षमता समाप्त गर्ने कार्य बन्ध्याकरण वा नसबन्दी हो।

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन